دستاوردهای شورای گفتگو

 

 

جدول دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

در سال 1400

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

شرح مختصری از مشکل

مصوبه

دستاورد

مستندات

1

48

23/4/1400

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

قطعی مکرر و بدون برنامه شرکت توزیع برق شیراز باعث ایجاد خسارت در صنایع شده است. در واقع نبود توازن میان تولید و مصرف برق، زمینه‌ساز چالش‌ها و کمبودهای جدی در این حوزه شده است. لذا لزوم بکارگیری از انرژی های پاک به ویژه انرژی خورشیدی در جهت تامین بیش از پیش می بایست مد نظر قرار گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی را تسهیل نمایند. اراضی که در بخش‌های لم یزرع هستند برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.

دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت های 4/6 مگاوات در شهرستان سروستان و  10مگاوات در شهرستان لارستان با سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسید.

•ابلاغ مصوبه طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری

•پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری

•طی نامه شماره 6355/1/1400/ص مورخ 17/6/1400 از سوی نماینده وزیر، مدیر و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خطاب به دبیر شورا استان با موضوع ارائه اقدامات انجام شده در حوزه تولید انرژی خورشیدی استان

«دریافت فایل پیوست»

2

48

23/4/1400

قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ( عدم اجرای ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه )

نامناسب بودن زمان قطع برق (14-12 بعد ازظهرکه اوج کارایی و راندمان یک واحد صنعتی است)

شرکت توزیع برق شیراز ساعت قطعی برق واحدهای صنعتی را از 12 الی 14 به ساعت های بعد از ظهر (16 به بعد) تغییر دهد.

صورتجلسه شماره 7813/د1400 مورخ 23/4/1400 با موضوع جلسه تعیین زمان قطع  برق شهرک صعتی، مطابق مصوبات جلسه در صورت نیاز به اعمال مدیریت اضطراری بار احتمالی طبق نظرسنجی روابط عمومی شهرک صنعتی از صنعتگران بهترین ساعات خاموشی که کمترین تبعات را برای صنعتگران دارد از ساعت 14:30 لغایت 16:30 تعیین گردید.

•ابلاغ مصوبه طی نامه شماره 1811/1400 مورخ 4/5/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز

•پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 2223/1400 مورخ 6/6/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز

«دریافت فایل پیوست»

3

36

26/1/1399

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات بنگاه¬های اقتصادی استان در مقابله با بیماری کرونا و همچنین پیشنهادات اقدامات تمهیدی در شرایط بعد از کرونا

از دست دادن مشتریان قدیمی و خرید کم محصول به علت تحریم‌ها و شیوه نامناسب رفع تعهد ارزی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد و قوانین دست‌وپاگیر بانک مرکزی و اداره کل دارایی می باشد

 

طی نامه شماره 34449/100/1400 مورخ 6/10/1400 از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران  خطاب به استاندار فارس در خصوص اقدامات انجام شده جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه خشکبار صورت گرفت. این اقدامات شامل  :

•انعطاف پذیری در روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات

•پیگیری ایفای تعهدات صادراتی برخی از گروه های کالایی صرفا از طریق واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری پروانه های صادراتی به غیر

•هماهنگی با تشکل های صادراتی ذیربط در خصوص افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برخی از گروه های کالایی کشاورزی

•ارسال دعوتنامه شماره 3789/1400 مورخ 2/9/1400 از دبیرخانه شورای استان به اعضای بخش خصوصی و دولتی در خصوص بررسی مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (پسته)

•ارسال نامه شماره ص1400/32678/10/56 مورخ 15/9/1400 از سوی استاندار فارس خطاب به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع رفع تعهد ارزی و مشکلات صادرکنندگان در صادرات به بازارهای هدف و درخواست خارج نمودن ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به ویژه پسته و انجیر از سامانه نیما و حرکت به سمتنرخ ارز آزاد و بازار بورس همچنین تقلیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پسته و انجیر از 90 درصد به 80 درصد با توجه به هزینه بالای نقل و انتقال ارز.

•ارسال نامه شماره ص1400/29538/10/56 مورخ 24/9/1400 از سوی استاندار فارس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام رفع تعهدات ارزی و مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان و درخواست معافیت صادرات محصولات کشاورزی از تعهد بازگشت ارز به ویژه محصول پسته.

«دریافت فایل پیوست»

 

 

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

عنوان موضوع (دستورجلسه)

شرح مختصری از مشکل

مصوبه

دستاورد

مستندات

4

45

22/2/1400

بررسی "دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع"

مطابق دستورالعمل مذکور صنایع می بایست چاه پایش آلودگی را در محل واحد صنعتی حفر نمایند. با توجه به هزینه های بالای احداث این چاه ها برای صنایع مقرون به صرفه نخواهد بود و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. بنابراین این دستورالعمل می بایست اصلاح گردد.

اتاق بازرگانی نظرات و پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستور پایش آلودگی آب‌های زیرزمینی صنایع را طی جلسه با اداره حفاظت محیط زیست به اشتراک گذاشته و فایل نهایی به استانداری ارسال گردد تا به دولت ابلاغ گردد.

 دستورالعمل اصلاحی العمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی طی نامه شماره 45850/300/1400 مورخ 28/12/1400 از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان ملی محیط زیست خطاب به ادارات کل محیط زیست سراسر کشور ابلاغ گردید.

- پس از جلسه شورا، مصوبه فوق طی مکاتبات صورت گرفته توسط استانداری و دبیرخانه شورای گفت وگوی استان ارسال و مورد پیگیری قرار گرفت :

•             طی نامه شماره 820/1400 مورخ 3/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل حفاظت محیط زیست صورتجلسه شماره 45 شورای استانی ابلاغ گردید.

•             طی نامه شماره 1111/1400 مورخ 25/3/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل جفاظت محیط زیست، پیشنهادات اصلاحی اتاق در خصوص دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع تهیه و ارسال گردید.

•             دریافت نامه شماره 4892/700/1400ص مورخ 1/6/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر ارسال چالش ها و راهکارهای پیشنهادی دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی به سازمان ملی حفاظت محیط زیست.

•             طی نامه شماره 5097/700/1400ص مورخ 7/6/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان ملی محیط زیست مبنی بر وجود چالش ها و مشکلات در خصوص دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی.

•             طی نامه شماره 8590/700/1400ص مورخ 29/8/1400 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به معاونت محبط زیست انسانی سازمان ملی محیط زیست مبنی بر چالشهای اخذ مجوز از وزارت نیرو در خصوص حفر چاه پایش آلودگی آبهای زیرزمینی.

•             پیگیری اجرای مصوبه طی نامه شماره 5874/1400 مورخ 23/12/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره کل حفاظت محیط زیست.

5- در نهایت با پیگیری های دبیرخانه شورای استان و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان دستور العمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی اصلاح و طی نامه های ذیل ابلاغ گردید :

•              طی نامه شماره 119/700/1401ص مورخ 11/1/1401 از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر ابلاغ شیوه نامه اصلاحی  العمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی.

«دریافت فایل پیوست»

5

14-1400

19/7/1400

بررسی مشکلات واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی استان

مطابق با استاندارد ملی شماره 116 "کنسرو و خیارشور-ویژگی ها و روش های آزمون" تولید خیارشور در حلب های 18 کیلوگرمی می بایست صورت گیرد. واحد تولیدی، متقاضی تولید در اوزان کمتر از وزن مذکور بوده که به دلیل وجود استاندارد مذکور این امکان فراهم نبود. از منظر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی توليد محصول مورد اشاره در اوزان مورد تقاضا مغاير با اصول بهداشتي نبوده ولي از آنجائيكه در استاندارد ملي ايران به شماره  116 تنها به توليد محصول خيارشور در حلب  18 کیلوگرمی اشاره شده است لازم است كه اصلاح اين موضوع متناسب با درخواست توليدكنندگان در دستور كار بررسي قرار داده شود.

 

اصلاح استاندارد مذکور و امکان اخذ گواهینامه انطباق صادراتی برای تولید اوزان کمتر از 18 کیلوگرم

- مکاتبه شماره 28923/03/9/پ/1400/ص مورخ 20/9/1400 از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر درخواست شرکت دشت مرغاب برای تولید خیارشور در اوزان کمتر از 18 کیلوگرم.

- مکاتبه شماره 4407/1400 مورخ 4/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به اداره استاندارد مبنی بر اصلاح استاندارد ملی شماره 116.

- مکاتبه شماره 14964/177/00 مورخ 7/10/1400 از سوی اداره استاندارد خطاب به دبیرخانه شورای استان مبنی بر ارسال درخواست اصلاح استاندارد ملی 116 به سازمان ملی استاندارد.

- مکاتبه شماره 4768/1400 مورخ 20/10/1400 از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر پیگیری درخواست اصلاح استاندارد ملی 116.

 

«دریافت فایل پیوست»

 

 

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper