کمیسیون معدن و صنایع معدنی

دسته: کمیسیون ها نوشته شده توسط فناوری اطلاعات اتاق بازدید: 1515

اتاق بازرگانی فارس، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه معدن، متشکل از انجمنهای اقتصادی، تشکل ها و اتحادیه های عمده بخش خصوصی استان است؛ که به منظور ایجاد فضای هم افزایی و تعامل میان سرمایه گذاران و فعالان معدنی با متولیان، تصمیم گیران و تصدی گران این عرصه و همچنین ارائه مشاوره و تصمیم سازی برای دست اندرکاران و شناسایی مسائل و مشکلات بخش معدن گرد هم جمع آمده و در راستای بهبود و رونق آن قدم بر می دارند. حجم بالای سرمایه گذاری در حوزه معادن حساسیت آن را به قوانین و مقررات بالا برده است. لذا استفاده ی صحیح از ظرفیت معادن می تواند گامی در جهت ایجاد توسعه ی پایدار و اشتغال باشد.

رئیس

دبیر

آقای ابراهیم غلامزاده

خانم نجمه ایزدی