کمیسیون گردشگری ،اقتصاد هنر و ورزش

دسته: کمیسیون ها نوشته شده توسط فناوری اطلاعات اتاق بازدید: 686

 به منظور ارائه نقش مشورتی اتاق به قوای سه گانه کشور، کمیسیون گردشگری، ورزش و اقتصاد هنر با بکارگیری مشاوران مجرب در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود دارد . این کمیسیون  از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری مینماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.

 

رئیس

دبیر

آقای سهراب شرفی

خانم میترا توانا