کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی

دسته: کمیسیون ها نوشته شده توسط فناوری اطلاعات اتاق بازدید: 1028

اتاق فارس متشکل از افراد متخصص و کارشناس در حوزه مالیات کار و تامین اجتماعی هستند. کمیسیون مالیات، کار وتامین اجتماعی با عنایت به رسالت اتاق های بازرگانی بعنوان مشاور سه قوه ، تلاش میکند با رصد فعالیت سه قوه در حوزه تخصصی کمیسیون وظایف مشاوره ای خود را برای هیئت رئیسه اتاق ارائه دهد.

رئیس

دبیر

آقای علیرضا قدرتی

آقای مهدی رئیسی