کمیسیون سرمایه گذاری

تحولات و پيچيدگيهاي عصر حاضر، نياز دولتها را جهت اعمال تدابيري منطقي به خصوص اقدام به برنامه ريزي صحيح، تصميم گيري و مديريت علمي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع مطرح ساخته است. به عبارت دیگر مشکلات اقتصادی اخیر در کشورهای در حال توسعه ، تجدید نظر کارشناسان را در رویکردهای سرمایه گذاری ، باعث گردیده. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها که در نهایت به رقابتی شدن بازار کمک می‌کند، می‌تواند ابزاری در جهت رونق تولید باشد. لذا باید گفت ارتباطات اقتصادی کشور با دیگر کشورها به صورت سرمایه‌گذاری است که نظام اقتصادی قدرتمندی را ایجاد می نماید.

با توجه به شرايط ويژه پيش آمده بعد از توافق هسته اي و حضور هيئت هاي خارجي جهت سرمايه گذاري و افزايش روز افزون درخواست طرف هاي خارجي به اتاق هاي بازرگاني به عنوان يك تشكل شناخته شده بين المللي در امر مشاور سرمايه گذاران، نياز به يك تصميم واحد و همه جانبه در استان جهت جذب و حمايت از سرمايه گذاران و هماهنگي دستگاه هاي متولي سرمايه گذاري از اركان اصلي جذب هدفمند و موثر مي باشد. در این راستا كميسيون سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی شیراز راه اندازی گردیده تا با استفاده از راه هاي علمي و عملي گامي هدفمند در پيشرفت استان برداريم.

 

 

 

 

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper