درباره کارت بازرگانی

 
تعریف کارت بازرگانی

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.

مزیت دریافت کارت بازرگانی
o مشاوره در زمينه مسائل تامين اجتماعي
o مشاوره در زمينه مسائل مرتبط به دارائي
o ارتباط با تجار خارجي
o صدور ويزاي تجاري
o صدور گواهي مبدا
o عضويت در اتاقهاي مشترك
o مبادله اطلاعات تجاري در سطح جهان
o امكانات جهت شركت در نمايشگاهاي داخلي و خارجي
o شركت در جلسات هياتهاي خارجي
o امكان حل و فصل اختلافات با مراجع دولتي
o خدمات مشاوره حقوقي
o داوري و حل اختلافات في ما بين تجار
o ارسال نشريات اتاق جهت اعضاء
o صدور گواهي امضاء
o مشاوره در زمینه امور گمرکی
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از

شركت تعاوني مرز نشينان

ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند

پيله وران

كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار

كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد

ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات : مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد.

صدور کارت بازرگانی

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگاني شركت هاي خارجي جهت تاييد به اداره كارت بازرگاني وزارت  ارسال مي شود .

به موجب تصويبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شركتهاي تعاوني بايد كارت بازرگاني خود را از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت نمايند .

 

قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی

الف ـ بند 2 ماده 10 آيين نامه مقررات صادرات و واردات 8/3/1389

كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا سایر شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تایید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره 1: کارت بازرگانی كليه شركت هاي تعاوني و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوري اسلامي ايران در تهران یا سایر شهرستانها صادر می گردد که پس از تایید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره 2:فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وتعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.

2-1- شرایط اشخاص حقيقي ايراني .

2-1-1 داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام .

2-1-2 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

تبصره - صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است .

2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه .

2-1-4 داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري .

تبصره - برای احراز این شرط ارایه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

2-1-5  داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي .

2-1-6 داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك هاي داخلي و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور .

2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي و قواي سه گانه .

2-1-8 عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب .

2-1-9 نداشتن محكوميت موثر كيفري .

2-1-10 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذیربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی با تعیین تکلیف آن .

2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی .

تبصره 1 - دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوریهای جدید به گونه ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تایید کند، بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد .

تبصره 2- فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد .

2-2- شرایط اشخاص حقيقي غير ايراني :

22-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت .

2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .

2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بدون صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید .

2-3- شرایط اشخاص حقوقی(اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده ، سپس در ايران به ثبت رسيده باشد .)

2-3-1 مدير عامل شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزاء (2-1-1) ،  (2-1-2)  ،(2-1-3)، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ،(2-1-11) و حسب مورد (2-2-2) و (2-2-3) نیز باشد .

2-3-2 مديران عامل شركتهاي تعاوني،شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ایران ــ مصوب1358ــ مشمول محدوديت جزء (2-1-7 ) نخواهند بود .

2-3-3 مديران عامل شركتهای دولتي ، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامی و شركت هاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ایران ــ مصوب1358ــ كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي جزء (2-1-9) معاف خواهند بود .

2-3-4 شركتها بايد دارای شرايط مقرر در اجزای (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-6) ، (2-1-8) و (2-1-10) باشند .

تبصره -کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد .

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper