تمدید کارت بازرگانی

مدارك موردنياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي:


جهت تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن فرم درخواست و اصل کارت بازرگانی به واحد صدور کارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق شیراز مراجعه نموده و با گرفتن مدارک و فرم های مورد نیاز با ورود به سامانه هوشمند کارت بازرگانی نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید.

 

درخواست الکترونیکی صدور کارت بارزگانی

 

***بخشنامه دارایی در خصوص پرداخت سه در هزار مالیات  جهت تمدید کارت بازرگانی (مشاهده)

 

***بخشنامه دارایی در خصوص پرداخت یک در هزار فروش جهت تمدید کارت بازرگانی (مشاهده)

 

***بخشنامه اتاق ایران در خصوص پرداخت حق عضویت (مشاهده)

 

تذكر1 : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت کنند.

 

تذكر2: در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است.

 

تذكر 3: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

 

تذكر4 : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

 

توجه: پس از انتخاب رشته فعالیت امکان تغییر رشته در زمان اعتبار کارت بازرگانی وجود ندارد.(مشاهده بخشنامه)

 

مدارك موردنياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقي:


جهت تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن فرم درخواست و اصل کارت بازرگانی به واحد صدور کارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق شیراز مراجعه نموده و با گرفتن مدارک و فرم های مورد نیاز با ورود به سامانه هوشمند کارت بازرگانی نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید.

 

درخواست الکترونیکی صدور کارت بارزگانی

 

***بخشنامه دارایی در خصوص پرداخت سه در هزار مالیات  جهت تمدید کارت بازرگانی (مشاهده)

 

***بخشنامه دارایی در خصوص پرداخت یک در هزار فروش جهت تمدید کارت بازرگانی (مشاهده)

 

***بخشنامه اتاق ایران در خصوص پرداخت حق عضویت (مشاهده)

 

تذكر1 : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت کنند.

 

تذكر3: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

 

تذكر4: كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

 

تذکر5:پس از انتخاب رشته فعالیت امکان تغییر رشته در زمان اعتبار کارت بازرگانی وجود ندارد.(مشاهده بخشنامه)لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper