شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ک ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحیه پانزدهم آذر ماه 1373، آئین نامه اجرایی تقویت تشکل های صادراتی را که تحت نام اتحادیه، انجمن، جامعه، کانون، مجمع، سندیکا و غیره در اتاق ایران به ثبت می رسند را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1- تعریف تشکل صادراتی:
تشکل صادراتی تشکلی است مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مفاد این آئیننامه تشکیل می گردد.

ماده 2- وظایف تشکل های صادراتی:
- تلاش برای توسعه صادرات کالاها و یا خدمات تحت پوشش.
- کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات کالاها و یا خدمات تحت پوشش.
- حمایت از منافع مشترک اعضاء.
- جمع آوری اطلاعات تجاری، فنی و صنعتی بازارهای هدف و کشورهای رقیب به منظور ارائه خدمات لازم به اعضاء.
- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.
- پیگیری و رفع مشکلات اختصاصی و یا مشترک اعضاء.
- حمایت از حقوق قانونی اعضاء.
- کوشش و حمایت از انجام سرمایه گذاری در زمینه صدور کالا و یا خدمات تحت پوشش.
- جلوگیری از رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.
- تلاش برای توسعه بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء برای ورود به این بازارها.
- مشارکت در تدوین و اجرای استاندارد های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات تحت پوشش و کنترل آن از طریق ایجاد آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی.
- مشارکت فعال در تدوین و تصویب مقررات ( قوانین و مصوبات مربوط) از طریق شرکت در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری در مراجع مختلف سطوح گوناگون.
- کوشش در جهت رفع اختلافات اعضاء و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران بین اعضاء.
- معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
- اجرای کلیه وظایف اجرایی مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی مرتبط با صادرات که به تشکل ها تفویض می شود.
- جلب مشارکت صادر کنندگان و تشکلها، افزایش تعداد آنها به منظور بالا رفتن توان صادراتی کشور.

تبصره - اصول اساسنامه تشکل های صادراتی که تحت عنوان یک گروه خاص کالایی و یا خدماتی قرار دارند مطابق اصول اساسنامه تیپ تنظیم شده و به تأیید اتاق ایران می رسد.
 - تهیه گزارشات فصلی هر سه ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن با برنامه اتحادیه، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران.
- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالایی تحت پوشش تشکل مربوطه به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذی ربط با اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- ایجاد نظام جامع اطلاع رسانی از فعالیتهای صادراتی اعضاء.

ماده 3- تشکل های صادراتی در صورت احراز شرایط زیر تحت حمایت قرار می گیرند:
الف – در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده باشند.
ب- اساسنامه آنها مورد تأیید اتاق ایران باشد.

تبصره – اساسنامه تیپ تشکل های صادراتی می باید به پیشنهاد اتاق ایران به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران برسد.
ج- انتخابات هیأت مدیره و بازرسان آنها تحت نظارت اتاق ایران انجام شود و به تأیید آن برسد.
د- گزارشهای عملکرد خود را به صورت فصلی هر سه ماه یکبار به اتاق ایران ارسال کنند.
ه – آئین نامه ها و ضوابط اجرایی ذی ربط اتاق ایران را رعایت کنند.

ماده 4- حمایتهای عام از تشکلهای صادراتی به اشکال زیر خواهد بود.
الف- بهره مندی صادر کنندگان خوشنام و معتبر مورد تأیید تشکلها از تشریفات مربوط و تعهد ( پیمان) با معرفی تشکل مربوطه از طریق مرکز توسعه صادرات ایران.
ب- صدور کارت عضویت اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن منوط به ارائه معرفی نامه از تشکل صادراتی مربوطه از جهت تأیید صلاحیت فنی و حرفه ای می باشد.
ج- نمایندگان تشکلهای صادراتی حسب مورد با داشتن حق رأی در کمیته انتخاب صادر کنندگان نمونه شرکت می نماید و نظر آنها در امتیازات اعطایی مؤثر می باشد.
 و- در نمایشگاه های اختصاصی که توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران در داخل و یا خارج از کشور برگزار می شود صادر کنندگان عضو تشکل با معرفی تشکل مربوطه در واگذاری غرفه در اولویت می باشند.
ز- نمایندگان تشکلهای صادراتی حسب مورد در جلسات کمیته انضباطی اتاق ایران که به منظور رسیدگی به تخلفات صادر کنندگان تشکیل می شود، با حق رأی شرکت می کنند.
 ط- پرداخت هر نوع کمک و یا تسهیلات دولت به صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات در چهارچوب آئین نامه تأسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات منوط به تأیید تشکلهای صادراتی مربوطه می باشد.
ی- در صورت تحقق اهداف صادراتی تشکل، جوایزی به عنوان تشویق از سوی دولت در چهارچوب آئین نامه هایی که به تصویب شورای عالی صادرات می رسد به آنها اهدا می شود. 
 ل- از نمایندگان تشکلهای صادراتی حسب مورد جهت شرکت در کلیه جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری در مراجع مختلف و سطوح گوناگون دعوت بعمل می آید.

 


م- از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نمایندگان تشکلهای صادراتی برای همراهی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور در سفر به کشورهای خارجی و یا انجام مذاکره با هئیت خارجی در ایران دعوت بعمل می آید.

ماده 5- این آئین نامه در 5 ماده و 4 تبصره در تاریخ 6 / 10 / 1379 به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسید.

 

 

 

لینک های مفید

تماس با ما

آدرس

شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگری،نبش کوچه 73الف

 

تلفن

+98(71) 36294901-9

 

ایمیل

Info@Sccim.ir

JoomShaper